دین و اندیشه

سید رضا نریمانی حرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیه حرم امام عسکری حرم امام هادیه

سید رضا نریمانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری حرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیه - زمینهحرمی که واسه شیعه ها یه خونه مادر زادیهحرم امام عسکری حرم امام هادیه

امیر عباسی شهادت امام حسن عسکری یا زهرا بیا امشب سامرا داره کوچه هاش بوی کربلا

امیر عباسی
مداحی شهادت امام حسن عسکری امیر عباسیامیر عباسی شهادت امام حسن عسکری  یا زهرا بیا امشب سامرا داره کوچه هاش بوی کربلا - زمینه

مهدی اکبری شهادت امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم

مهدی اکبری
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی اکبریمهدی اکبری شهادت امام حسن عسکری امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم - واحدامام عسکری سلامدارم میام زائر سامرا بشمامام عسکری سلاماجازه بیام فدات بشمپشت در حرم منم گدا بشمامام عسکری سلامبعد از دو ماه گریه و اشک شکر خداباز روزی شد هیئت بیامدوباره جمع شیم دور...

مجتبی رمضانی شهادت امام حسن عسکری ای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیم

مجتبی رمضانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری مجتبی رمضانیمجتبی رمضانی شهادت امام حسن عسکری ای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیم - واحدای دل بیا زخویش و برون تا سفر کنیماز کوچه های سامره با هم گذر کنیم

حمید علیمی شهادت امام حسن عسکری من جوونم اما نفس برام نمونده

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری  من جوونم اما نفس برام نمونده - زمینهمن جوونم اما نفس برام نموندهاین زهر کینه قلب منو سوزونده

میثم مطیعی شهادت امام حسن عسکری دلتنگم آه ای سامرا دلتنگ آن صحن سرا

میثم مطیعی
مداحی شهادت امام حسن عسکری میثم مطیعیمیثم مطیعی شهادت امام حسن عسکری  دلتنگم آه ای سامرا دلتنگ آن صحن سرا - واحد

حاج احمد واعظی شهادت امام حسن عسکری دلامون غم داره اشکامون میباره

حاج احمد واعظی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حاج احمد واعظیحاج احمد واعظی شهادت امام حسن عسکری  دلامون غم داره اشکامون میباره - زمینهدلامون غم داره اشکامون میبارهجگرامون شده زه غم پاره

محمد رضا طاهری شهادت امام حسن عسکری دور از مدینه غصه دارم

محمد رضا طاهری
مداحی شهادت امام حسن عسکری محمد رضا طاهریمحمد رضا طاهری شهادت امام حسن عسکری دور از مدینه غصه دارم - زمینه دور از مدینه غصه دارمغربت شده همه کسم ای خدا

روضه امام حسن عسکری حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی شهادت امام حسن عسکری روضه

مهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری سلام ای پناه دل شیعه ها

مهدی رسولی
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی رسولیمهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری سلام ای پناه دل شیعه ها - واحدسلام ای پناه دل شیعه هابازم عالمی مبتلای شما

محمود کریمی شهادت امام حسن عسکری شکسته بغضم اشکام بی امونه

محمود کریمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری محمود کریمیمحمود کریمی شهادت امام حسن عسکری شکسته بغضم اشکام بی امونه - زمینهشکسته بغضم اشکام بی امونهمیسوزه سینه قلبم پر خون

مداحی عربی شهادت امام حسن عسکری ملا باسم کربلایی

ملا باسم کربلایی
مداحی شهادت امام حسن عسکری ملا باسم کربلاییملا باسم کربلایی شهادت امام حسن عسکری  - عربی

سید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری دل حزینه یه دنیا غم نهفته دارم توی سینه

سید رضا نریمانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری دل حزینه یه دنیا غم نهفته دارم توی سینه - واحددل حزینه یه دنیا غم نهفته دارم توی سینهداره می سوزه جگرم از زهر کینه

سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری داره دل شکسته ام هوای کوی سامرا

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری داره دل شکسته ام هوای کوی سامرا - واحد

صفحه‌ها