دین و اندیشه

میترسم از آخر خودم سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

سيد رضا نريمانی
میترسم از آخر خودم _ شور سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

شهدا رفتن و همه پرپر شدن سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

سيد رضا نريمانی
شهدا رفتن و همه پرپر شدن _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

هرگز یادمان نخواهد رفت سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

 سيد رضا نريمانی
هرگز یادمان نخواهد رفت _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

روی نی موی تو در باد رها اُفتاده سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

سيد رضا نريمانی
روی نی موی تو در باد رها اُفتاده _ واحد سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

از امام هشتم من توشه میخام سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

سيد رضا نريمانی
از امام هشتم من توشه میخام _ زمینه سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

ای تن خسته به گودال زِ پا افتاده تنت سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

سيد رضا نريمانی
ای تن خسته به گودال زِ پا افتاده تنت _ روضه سيد رضا نريمانی شام غریبان محرم 96/07/9

من عاشق و دیوونتم از نوجونیم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
من عاشق و دیوونتم از نوجونیم _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

میزنم سینه آخه شیرینه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
میزنم سینه آخه شیرینه _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

ای کشته ی فِتاده هامون حسین من سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
ای کشته ی فِتاده هامون حسین من _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

بشم قربون کرمت فدای شال و علمت سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
بشم قربون کرمت فدای شال و علمت _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

هرچه جان است به قربان اباعبدالله سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
هرچه جان است به قربان اباعبدالله _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب فراق، شب جدایی اومد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
شب فراق، شب جدایی اومد _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حسین جانم، حسین جانم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
حسین جانم، حسین جانم _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

قتلگاه اشک و آه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد رضا نريمانی
قتلگاه اشک و آه _ شور  سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

صفحه‌ها

کد وبلاگ