دین و اندیشه

صدام کن آقا، تا کی ببینمت فقط تو خواب و رویا میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

میثم مطیعی
صدام کن آقا، تا کی ببینمت فقط تو خواب و رویا _ شور میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دلم خیمه ماتم شده مولا میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

میثم مطیعی
دلم خیمه ماتم شده مولا _ واحد میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

امشبی را مهمانم، کنارت اما میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

میثم مطیعی
امشبی را مهمانم، کنارت اما _ روضه میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

یا عباس جیب المای لسکینه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
یا عباس جیب المای لسکینه _ شور میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

بگو لبیک یا خامنه ای را میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
بگو لبیک یا خامنه ای را _ واحد میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ _ زمزمه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

ای ساقی لب تشنگان میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
ای ساقی لب تشنگان _ نوحه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7 

روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سلام ما را یک سحر؛ برسان به خدا میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

میثم مطیعی
سلام ما را یک سحر؛ برسان به خدا _ شور میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

روضه حضرت علی اکبر (ع) میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

میثم مطیعی
روضه حضرت علی اکبر (ع) میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

ای آیات سوره مریم حسین میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
ای آیات سوره مریم حسین _ شور میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

خون غرق در آه و حسرت میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
خون غرق در آه و حسرت _ زمینه میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

روضه حضرت علی اصغر (ع) میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
روضه حضرت علی اصغر (ع) میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

زینب و یک کاروان حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

حاج محمدرضا طاهری
زینب و یک کاروان _ مناجات حاج محمدرضا طاهری  شام غریبان محرم 96/07/9

صفحه‌ها

کد وبلاگ