نيازمندی ها

salamat.gov.ir سامانه خوداظهاری کرونا

salamat.gov.ir
یک نت ـ www.salamat.gov.ir سامانه خوداظهاری کروناsalamat.gov.ir سایت غربالگری ویروس کروناwww.salamat.gov.ir سایت غربالگری ویروس کروناسایت غربالگری ویروس کرونا salamat.gov.irسایت غربالگری کرونا salamat.gov.irلطفا برای غربالگری ویروس کرونا اینجا کلیک کنیدبیشتر بخوانید:دعا و قرآن و نهجه البلاغه هم...

salamat.gov.ir سایت غربالگری ویروس کرونا

salamat.gov.ir سایت غربالگری ویروس کرونا
یک نت ـ www.salamat.gov.ir سایت غربالگری ویروس کروناsalamat.gov.ir سامانه خوداظهاری کروناسایت غربالگری ویروس کرونا salamat.gov.irسایت غربالگری کرونا salamat.gov.irلطفا برای غربالگری ویروس کرونا اینجا کلیک کنیدبیشتر بخوانید:دعا و قرآن و نهجه البلاغه هم جلودار کرونا نشدند !!روش‌های مقابله با...

ايا فردا مدارس تعطيل است شنبه 10 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ ايا فردا مدارس تعطيل است شنبه 10 اسفند 98سخنگوی دولت: مدارس تا آخر هفته 15 اسفند 98 تعطیل استدر صورت لزوم پنج‌شنبه یا جمعه آخر این هفته برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش:محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ملت هشیار ایران در...

ايا فردا مدارس تعطيل است دوشنبه 12 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ ايا فردا مدارس تعطيل است دوشنبه 12 اسفند 98سخنگوی دولت: مدارس تا آخر هفته 15 اسفند 98 تعطیل استدر صورت لزوم پنج‌شنبه یا جمعه آخر این هفته برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش:محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ملت هشیار ایران در...

ايا فردا مدارس تعطيل است سه شنبه 13 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ ايا فردا مدارس تعطيل است سه شنبه 13 اسفند 98سخنگوی دولت: مدارس تا آخر هفته 15 اسفند 98 تعطیل استدر صورت لزوم پنج‌شنبه یا جمعه آخر این هفته برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش:محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ملت هشیار ایران...

ايا فردا مدارس تعطيل است چهارشنبه 14 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ ايا فردا مدارس تعطيل است چهارشنبه 14 اسفند 98سخنگوی دولت: مدارس تا آخر هفته 15 اسفند 98 تعطیل استدر صورت لزوم پنج‌شنبه یا جمعه آخر این هفته برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش:محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ملت هشیار ایران...

ايا فردا مدارس تعطيل است پنجشنبه 15 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ ايا فردا مدارس تعطيل است پنجشنبه 15 اسفند 98سخنگوی دولت: مدارس تا آخر هفته 15 اسفند 98 تعطیل استدر صورت لزوم پنج‌شنبه یا جمعه آخر این هفته برای هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش:محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ملت هشیار ایران...

آیا مدارس همدان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل است

تعطیلی مدارس
یک نت ـ آیا مدارس همدان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل استبه منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و اهتمام به سلامتی دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده های آنان و نظر به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تمامی مدارس دوره های تحصیلی، مراکز آموزشی علمی آزاد و زبان سراسر استان در روزهای یکشنبه و...

آیا مدارس زنجان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل است

تعطیلی مدارس
یک نت ـ آیا مدارس زنجان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل استرئیس آموزش و پرورش زنجان: تمام مدارس استان مناطق و نواحی ۱۴گانه فردا یکشنبه ۴ اسفند ماه صبح و عصر تعطیل است.بیشتر بخوانید:مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شد تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم 4 اسفند و 5 اسفند 98 مدارس اراک یک هفته تعطیل شد...

آیا مدارس مازندران دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل است

تعطیلی مدارس
یک نت ـ آیا مدارس مازندران دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل استمدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران:به منظور حفظ سلامت دانش آموزان، فردا یکشنبه چهارم و پس فردا دوشنبه پنجم اسفندماه تمامی مدارس مازندران در همه مقاطع تعطیل است.بیشتر بخوانید:مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شد تعطیلی مدارس و دانشگاه های...

آیا مدارس قزوین دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل است

تعطیلی مدارس
یک نت ـ آیا مدارس قزوین دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل استمدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:به منظور حفظ سلامت دانش آموزان، فردا یکشنبه چهارم و پس فردا دوشنبه پنجم اسفندماه تمامی مدارس قزوین در همه مقاطع تعطیل است.بیشتر بخوانید:مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شد تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم 4...

آیا مدارس گلستان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل است

تعطیلی مدارس
یک نت ـ آیا مدارس گلستان دوشنبه 5 اسفند 98 تعطیل استمدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان:◽️به منظور حفظ سلامت دانش آموزان، فردا یکشنبه چهارم و پس فردا دوشنبه پنجم اسفندماه تمامی مدارس گلستان در همه مقاطع تعطیل است.بیشتر بخوانید:مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شد تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم...

مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شد

تعطیلی مدارس
یک نت ـ مدارس گیلان تا چهارشنبه 7 اسفند 98 تعطیل شدکرونا همه مراکز آموزشی گیلان را تا چهارشنبه تعطیل کردبراساس مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، به منظور افزایش آمادگی ها و جلوگیری موثر از گسترش شیوع کرونا ویروس تمامی مراکز آموزشی و علمی اعم از مدارس، دانشگاه‌...

تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم 4 اسفند و 5 اسفند 98

تعطیلی مدارس
یک نت ـ تعطیلی مدارس و دانشگاه های قم 4 اسفند و 5 اسفند 98تمام مدارس استان قم ۲ روز آینده یکشنبه و دوشنبه تعطیل استروزهای یکشنبه و دوشنبه، ۴ و ۵ اسفندماه کلیه مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مهدکودک‌ها و مراکز حوزوی  استان قم تعطیل اعلام شد.همچنین بخوانید:مدارس اراک یک هفته تعطیل شد...

صفحه‌ها