دین و اندیشه

آسمان در محن است سامرا سینه زن است میثم استاد آقا شهادت امام حسن عسکری

شهادت امام حسن عسکری
مداحی شهادت امام حسن عسکری میثم استاد آقامیثم استاد آقا شهادت امام حسن عسکری آسمان در محن است سامرا سینه زن است - واحد

عکس رفیق شهیدم تو قاب چشمام هر شب سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
سید رضا نریمانی مداحی مدافعان حرمعکس رفیق شهیدم تو قاب چشمام هر شبجانم به این جووناوجانم به لشکر زینبیا زینب به زینبیه حساسیمیا زینب مرید حضرت عباسیم

حاج مهدی سماواتی شهادت امام حسن عسکری

حاج مهدی سماواتی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حاج مهدی سماواتیحاج مهدی سماواتی شهادت امام حسن عسکری روضه آقا امام عسکری

جواد مقدم شهادت امام حسن عسکری زده آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی

جواد مقدم
مداحی شهادت امام حسن عسکری جواد مقدمجواد مقدم شهادت امام حسن عسکری زده آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی - زمینه

ای قبله حرم حرم سامرای تو سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری ای قبله حرم حرم سامرای تو - واحد

سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته - واحد

مهدی امیدی مقدم شهادت امام حسن عسکری تورو بردن توی یه حصاری تنها چقدر سخته این غم غربت آقا

مهدی امیدی مقدم
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی امیدی مقدممهدی امیدی مقدم شهادت امام حسن عسکری تورو بردن توی یه حصاری تنها چقدر سخته این غم غربت آقا - زمینهتورو بردن توی یه حصاری تنهاچقدر سخته این غم غربت آقا

مداحی عربی شهادت امام حسن عسکری حسین الاکرف

حسین الاکرف
مداحی شهادت امام حسن عسکری حسین الاکرفحسین الاکرف شهادت امام حسن عسکری مداحی عربی

مهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری گل دردلره ایله دوا وار قلبیده سوز و نوا

مهدی رسولی
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی رسولیمهدی رسولی شهادت امام حسن عسکری گل دردلره ایله دوا وار قلبیده سوز و نوا - شور ترکیگل دردلره ایله دواوار قلبیده سوز و نواغیبتده گالان آقاگلزار فدک سارالیبزهرا گوزو یولدا گالیبغیبتده گالان آقا

سید مجید بنی فاطمه مداحی شهادت امام حسن عسکری

سید مجید بنی فاطمه
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه شهادت امام حسن عسکری مولا امام عسکری آقا امام عسکری - شور

سید مجید بنی فاطمه روضه شهادت امام حسن عسکری

سید مجید بنی فاطمه
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه شهادت امام حسن عسکری زهر افتاده به جان جگرم مهدی جان - روضه

حمید علیمی هر کس که رفت دیدن صحن و سرای تو شهادت امام حسن عسکری

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری هر کس که رفت دیدن صحن و سرای تو - واحدهر کس که رفت دیدن صحن و سرای توآتش گرفت و سوخت وجودش برای تو

حمید علیمی کویر قلب خسته ام تشنه یک نگاه توست شهادت امام حسن عسکری

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری کویر قلب خسته ام تشنه یک نگاه توست - واحد

سید رضا نریمانی مالا مال دردم بازم هوات کردم شب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم

سید رضا نریمانی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی شهادت امام حسن عسکری مالا مال دردم بازم هوات کردم شب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم - شورمالا مال دردمبازم هوات کردمشب تو خواب تا صحنت میرم و برمیگردم

صفحه‌ها