دین و اندیشه

ان لن ترحمونی علیم گناه نداره حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
ان لن ترحمونی علیم گناه نداره _ زمینه حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

دیوونه کجا داره جز در خونه حسین حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
دیوونه کجا داره جز در خونه حسین _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

خودم رو با سینه زنی حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
خودم رو با سینه زنی _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

باهر قدم دلم می لرزه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
باهر قدم دلم می لرزه _ زمینه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

پشت سر قافله آب میریزم حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
پشت سر قافله آب میریزم _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

مه بالا نشین شدی نقش زمین محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
مه بالا نشین شدی نقش زمین _ زمینه محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

داری میری همسفر منم بهمرات ببر محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
داری میری همسفر منم بهمرات ببر _ روضه محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

صد بار اگر علقمه را فتح کنم محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
صد بار اگر علقمه را فتح کنم _ شور محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

واویلا علی المظلوم با دیده ی گریانم محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
واویلا علی المظلوم با دیده ی گریانم _ شور محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

زینب من مدافع حرم باش محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
زینب من مدافع حرم باش _ دودمه محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

دوید شمر سوی قتلگاه محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
دوید شمر سوی قتلگاه _ واحد  محمود کریمی   شام غریبان محرم 96/07/09

چهره از خون خدا کردی خضاب محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
چهره از خون خدا کردی خضاب _ واحد  محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

یا عباس جیب المای لسکینه محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

محمود کریمی
یا عباس جیب المای لسکینه _ شور محمود کریمی شام غریبان محرم 96/07/09

باز ای موعود بی تو جمعه ای دیگر گذشت میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

میثم مطیعی
باز ای موعود بی تو جمعه ای دیگر گذشت _ مناجات میثم مطیعی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

صفحه‌ها

کد وبلاگ