بايد خريدارم شوي تا من

متن آهنگ باید خریدارم شوی مرتضی گودرزی,معنی شعر باید خریدارم شوی,وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم,من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران,اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم
بايد خريدارم شوي تا من

یک نت ـ بايد خريدارم شوي تا من

رهی معیری » ابیات پراکنده »
باید خریدارم شوی

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران

اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم
متن آهنگ باید خریدارم شوی مرتضی گودرزی
معنی شعر باید خریدارم شوی
عکس نوشته باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.