بنر شهادت امام جواد

حكم روزه زن حائض كه بدون غسل روزه گرفته

یک نت ـ اگر زن حائض، در ماه رمضان غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز متوجه شود، آیا باید روزه اش را قضا کند؟
حكم روزه زن حائض كه بدون غسل روزه گرفته

حكم روزه زن حائض - احكام رمضان 1393

اگر زن حائض، در ماه رمضان غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز متوجه شود، آیا باید روزه اش را قضا کند؟

پاسخ :

همه مراجع (به جز مکارم) : خیر، روزه ها صحیح است و قضا ندارد. 1

آیه اللّه بهجت : باید روزه ها را قضا کند.2

آیه اللّه مکارم : بنابر احتیاط واجب، باید روزه ها را قضا کند.3

تبصره . بهتر است در فرض یاد شده، روزه ها را قضا کند.

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع، م 1641 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1649.
2. استفتائات، ج 2، س 2835.
3. مکارم، تعلیفات على العروة، المفطرات، م 50.
منبع : پرسمان

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.