آخرین پست زهره فکور صبور در اینستاگرام قبل از مرگ

یک نت ـ ویدیویی که زهره فکور صبور ساعاتی پیش از فوتش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد!
ویدیویی که زهره فکور صبور ساعاتی پیش از فوتش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد!

یک نت ـ ویدیویی که زهره فکور صبور ساعاتی پیش از فوتش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد!

ویدیویی که زهره فکور صبور ساعاتی پیش از فوتش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد!

و نوشته: " بسیار روز خوبی داشتم بعد از سالها در کنار عزیزان اصفهان و گروه خووووووب برنامه زنده رود، الهی همیشه خدا هوای دل تک تک دوستان رو داشته باشه"

 میگه که از بازیگر شدنش پشیمونه و اگه دوباره بخواد انتخاب کنه راه دیگه ای رو در زندگیش انتخاب میکنه

بیشتر بخوانید:

زهره فکور صبور علت مرگش

آخرین سریال زهره فکور صبور+عکس

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده