سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات www.ictgifts.ir

ictgifts.ir,www.ictgifts.ir,سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات,سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات,سایت ثبت نام اینترنت رایگان,ثبت نام اینترنت رایگان انتخابات 1400
سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

یک نت ـ  www.ictgifts.ir سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز جزئیات بسته اینترنت یک ماهه رایگان برای مردم در ایام انتخابات را اعلام کرد.

در حال حاضر تنها کد ملی‌های که رقم پایانی آن‌ها به ۰ یا ۱ ختم می شوند امکان ثبت نام دارند.

مشترکان موبایل باید براساس رقم آخر کدملی به سایت ictgifts.ir مراجعه کنند. زمان بندی ثبت نام به شرح زیر اعلام شده است:

ساعت ۱۲ دوشنبه ۳ خرداد تا ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ و یا ۱ است.

ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد تا ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد : افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۲ و یا ۳ است.

ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۴ و یا ۵ است.

ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد تا ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد: افرادی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۶ و یا ۷ است.

ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد تا ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد : افرادی که رقم اخر کد ملی آن‌ها ۸ و یا ۹ است.

ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد تا ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۰ خرداد، ثبت نام برای تمامی کد ملی ها آزاد است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.