آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟

یک نت ـ سلام آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟
آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟

ماه رمضان

یک نت ـ سلام آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟

پاسخ:

مذی پاک بوده و غسل ندارد و روزه را نیز باطل نمی کند.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.