ایا تحریک جنسی در ماه رمضان روزه را باطل میکند؟

یک نت ـ ایا تحریک جنسی در ماه رمضان روزه را باطل میکند؟
تحریک جنسی در ماه رمضان

ماه رمضان

یک نت ـ ایا تحریک جنسی در ماه رمضان روزه را باطل میکند؟

اگر تحریک بشود و این تحریک باعث جنب شدن فرد بشود و منی خارج بشود روزه باطل می شود در غیر این صورت تحریک شدن روزه را باطل نمی کند.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.