حکم ریختن قطره در چشم روزه دار

یک نت ـ من بخاطر عمل چشم هایم باید یه قطر در چشمم کنم میخواست بدونم این کار مشکلی برای روزه من نمیشود؟
حکم ریختن قطره در چشم روزه دار

ماه رمضان

یک نت ـ من بخاطر عمل چشم هایم باید یه قطره در چشمم کنم میخواست بدونم این کار مشکلی برای روزه من نمیشود؟

پاسخ:

در صورتی که خود مایع قطره چشم به حلق نرسد و لو اینکه مزه آن به حلق برسد مبطل روزه نیست.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.