بنر شهادت امام جواد

گفتن اعتیاد پدر به خواستگار

یک نت ـ آیا لازم است است که دختری که پدرش اعتیاد دارد(البته نه به شکلی که خانواده ازهم گسیخته داشته باشد) درجلسات خواستگاری به آقا پسر بگوید؟
گفتن اعتیاد پدر به خواستگار

یک نت ـ آیا لازم است است که دختری که پدرش اعتیاد دارد(البته نه به شکلی که خانواده ازهم گسیخته داشته باشد) درجلسات خواستگاری به آقا پسر بگوید؟

پاسخ:

 دغدغه و احساس تان براي داشتن ازدواج و زندگي موفق و سالم قابل درک است، اميدواريم که در اين امر مهم موفق باشيد. به صورت کلی باید گفت که این موضوع را نباید با خواستگار مطرح کنید، چون ایشان اعتیاد ندارد و بر فرض اینکه ایشان اعتیاد هم داشته باشد نباید شما مطرح کنید. مگر اینکه ایشان بپرسند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند.

در ادامه نکاتی در مورد ازدواج و معیارهای آن بیان می‌شود: ازدواج يکي از مهمترين رويدادهاي زندگي است و نقش مهمي در سعادت و خوشبختي انسان دارد، همچنين اگر به نحو صحيح انجام پذيرد بسياري از نيازهاي انسان را اعم از نيازهاي عاطفي و جنسي را تامين و باعث آرامش روحي انسان مي شود. بنابراين در عين حال که نبايد در انتخاب همسر خيلي وسواس گونه عمل کرد اما دقت، شناخت و اتخاذ تصميم حساب شده و بالاخره انتخاب صحيح از شرايط ضروري يک ازدواج موفق است.

ازدواج موفق چيزي جز اين نيست كه در ابتدا انتخابي درست داشته باشيد و پس از تشكيل زندگي مشترك در حفظ، رشد، تعالي و تقويت آن كوشا باشيد. در انتخاب همسر نخستين و مهمترين کار اين است که ملاکها و معيارهاي يک همسر مناسب را بدانيم و آنها را لحاظ کنيم. بنابراين ما در ادامه ملاك هاي يك انتخاب صحيح، و در پايان نيز چند نكته كاربردي را ذكر مي نماييم تا شما را در رسيدن به يك ازدواج موفق ياري نماييم:

1. تدين و ايمان؛ كسي كه پايبند به دين، كه اصلي ترين مسأله زندگي است، نباشد هيچ تضميني وجود ندارد كه پايبند به رعايت حقوق همسر و زندگي مشترك باشد.

2. شخصيت سالم؛ منظور داشتن صفات و ويژگي‌هاي پسنديده مانند صداقت، مسئوليت پذيري، وفاداري، مهرباني، دلسوزي، فروتني، صبر، گذشت، نرم خويي است.

3. اصالت خانوادگي؛ ازدواج دختر و پسر تنها پيوند و تركيب دو فرد نيست، بلكه پيوند دو خانواده است و نمي توان گفت من مي‌خواهم با خود اين فرد ازدواج كنم و كاري به خانواده و فاميلش ندارم. زيرا اين فرد شاخه اي است از اين خانواده و از ريشه هاي درخت همان خانواده تغذيه كرده است و صفات اخلاقي، روحي و جسمي آن خانواده از راه وراثت و تربيت به اين فرد منتقل شده است.

4. كفويت؛ كفويت به معناي تناسب و هماهنگي دختر و پسر مي‌باشد. به عنوان يك قانون كلي مي‌توان گفت كه تناسب و هماهنگي در معيارها امري لازم و ضروري است؛ چرا كه هر چه تناسب در زمينه‌هاي مختلف مانند تحصيلات، سن، زيبايي، وضعيت اقتصادي، وضعيت اجتماعي بيشتر باشد، دوام و استحكام زندگي خانوادگي بيشتر خواهد بود و احتمال كمتري براي از هم گسستن پيوند زناشويي وجود خواهد داشت.

چند توصيه كلي: 1. اينکه همسر انتخابي مي بايست تمام معيارها را دارا باشد بدان معنا نيست كه در تمام معيارها صد درصد و كامل باشد، بلكه به اين معناست كه حداقل نمره قبولي را داشته باشد.

يعني اينكه وقتي نمره هر يك از معيارهاي ازدواج را كه با هم جمع كرديد، او ميانگين مطلوب را از نظر شما داشته باشد. به عبارتي در مجموع 60 تا 70 درصد ملاك هاي ازدواج را دارا باشد.

2. ذکر اين نکته هم ضروريست كه لحاظ اين معيارها به تنهايي نمي‌تواند ضامن موفقيت ازدواج گردد. عامل مهم ديگر موفقيت يا عدم موفقيت ازدواج، به ميزان عمل كردن زن و شوهر به وظايف شان برمي‌گردد. به عبارتي ادامه موفق زندگي مشترك نياز به آموختن مهارت هاي زندگي است.

3. دین داری سالم لازمه داشتن شخصیت سالم است، به عبارتی دین داری افرادی که شخصیت سالم ندارند دین داری مرضی و ناسالم است.

4. مشاوره پیش از ازواج در انتخاب، ازدواج و داشتن زندگی موفق راه‌گشا است.

موفق باشيد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.