مستی از جام تو سر منزل هشیاری ماست حاج منصور ارضی

مولودی امام حسین,حاج منصور ارضی,مولودی امام حسین حاج منصور ارضی,متن مستی از جام تو سر منزل هشیاری ماست,مولودی مستی از جام تو سر منزل هشیاری ماست,بی دل از عشق شدن شیوه دلداری ماست

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.