از شوق تو انگار در جسم جهان جان نیست محمدرضا طاهری

مولودی امام حسین,محمدرضا طاهری,مولودی امام حسین محمدرضا طاهری,از شوق تو انگار در جسم جهان جان نیست,متن از شوق تو انگار در جسم جهان جان نیست,شوقی که جوشان است و در جان است و پنهان نیست

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.