حکم همسر بی حجاب

یک نت ـ اگر مردي راضی به بي‌حجابی همسرش نباشد اما زن بخواهد که بي حجاب باشد گناهش گردن مرد است؟
حکم همسر بی حجاب

یک نت ـ اگر مردي راضی به بي‌حجابی همسرش نباشد اما زن بخواهد که بي حجاب باشد گناهش گردن مرد است؟

پاسخ:

مرد مي تواند از باب نهي از منکر ايشان را از کارشان نهي کند و همچنين مرد مي تواند مانع خروج همسر از منزل و يا حضور همسر نزد نامحرم شود با پوشش نامناسب شود. ولي اگر مرد نسبت به پوشش زن بي اهميت باشد مرتکب حرام شده است.

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.