دانلود روضه خوانی و مداحی سوزناک مرحوم کوثری آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک

دانلود روضه خوانی و مداحی سوزناک مرحوم کوثری آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک
مرحوم کوثری

دانلود روضه خوانی و مداحی سوزناک مرحوم کوثری آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک

دیدگاه‌ها

واقعا چقدر صادقانه واز ته دل میخونه ای کاش نیت امروزی ها هم مثل ایشان باشه
انچه از دل بر اید لا جرم بردل نشیند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.