سلام فرمانده ۲ متن

سلام فرمانده ۲ متن

سلام فرمانده ۲ متن

متن نماهنگ سلام فرمانده ۲ متن

دانلود آهنگ سلام فرمانده ۲ با متن

سلام فرمانده ۲ متن

سلام فرمانده ۲ متن

متن کامل سلام فرمانده 2

جانا جانا مهدی زهرا
یامولانا مهدی زهرا
متی ترانا مهدی زهرا
جانا جانا جانا جانا

دلخوشی دنیای من
میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من
غصه ها بی معنی میشه
یعنی میای می بینمت یعنی میشه
یعنی میای می بینمت یعنی میشه

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مادر و بابام
فرمانده سلام فرمانده سلام
کاری کن که بازم به چشمت بیام
فرمانده سلام فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شمام

منتظرت بودم منتظرت هستم
آقای مهربون دستاتو بزار توی دستم
یکساله که با تو یه عهدی رو بستم
پای تموم قول و قرارام هستم
         

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مادر و بابام
فرمانده سلام فرمانده سلام
کاری کن که بازم به چشمت بیام
فرمانده سلام فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شمام

من سربازتم دیدی دنیارو برات بهم زدم
من سربازتم مثل شیخ احمد کافی از تو دم زدم
من سربازتم مثل میرزاکوچیک خان نهضتت علم زدم

من سربازتم یه نگام بکن از اون نگاهی که به حاج قاسم کردی
من سربازتم اینقده برات دعا کردم و میکنم که زود برگردی
من سربازتم من سربازتم کلنا فداک یا فرمانده جانم فرمانده جانم مهدی

فرمانده سلام فرمانده سلام
ای مهربون تر از مادر و بابام
فرمانده سلام فرمانده سلام
کاری کن که بازم به چشمت بیام
فرمانده سلام فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شمام

قول میدم برات یار باشم
قول میدم یه عمار باشم
قول میدم مثل آرمانت علی وردی من پای کار باشم
قول میدم مثل حاج قاسم یه جان فدا بشم
قول میدم مثل سربازای گمنام توی دل تو جا بشم
مثل حاج همت منم محبوب خدا بشم

میخوام همه تلاشمو بکنم
دنیا صاحب زمانی بشه
اینقده اسمتو صدا میزنم
تا اسمت یه روز جهانی بشه

سلام فرمانده

سلام فرمانده ۲ متن

سلام فرمانده ۲ متن

دانلود آهنگ سلام فرمانده ۲ با متن

امتیاز: 
میانگین: 4.6 (9 votes)