پسرم خیلی ناسازگاره و اذیت میکنه

پاسخ: شرح مشکلاتی که مطرح فرمودید ناراحت کننده و تاثر برانگیز بود و امیدوارم در اسرع وقت مشکلات شما مرتفع شود. با این حال، با توجه به شرحی که گفتید، اقدام قانونی علیه همسرتان متصور نیست،
پسرم خیلی ناسازگاره

یک نت ـ پسرم  ۱۹سالشه خیلی با من ناسازگاری داره و من رو اذیت میکنه یه بار مچ دستمو شکسته و یه بار دیگه منو از پله پرت کرده پایین دستم شکست پدرم هرچی میخاسته براش گرفته از منزل تا چنتا ماشین براش خریده تا شاید درست بشه ولی بازم منو میزنه و منو خفه میکنه تا نفسم داره قطع میشه رهام میکنه مثل پدرش وحشی بار اومده همین رفتار‌ها رو با پدرش هم داشته یه بار هم شوهر سابقم داشت منو میزد با پدرش درگیر میشه و چنتا مشت محکم به پدرش زده البته حقم داره چون از وقتی که چشم باز کرده تا این سن جز دعوا و خشونت بین من و پدرش چیزی ندیده یه بار به پدرم گفتم من و پدرم رفتیم ازش شکایت کردیم ولی من نتونستم بیشتر از نصف روز طاقت بیارم و ادامه ندادم و شکایت رو پس گرفتم بهش میگم بریم پیش مشاوره میگه خودت روانی هستی که به خاطر مهریه الان ۲ساله که پدرمو بردی زندان تازه فهمیدم از کجا تحریک میشه من میتونم از شوهر سابقم که در زندانه بابت این مسئله شکایت کنم؟

پاسخ وکیل سعید نجات زادگان: شرح مشکلاتی که مطرح فرمودید ناراحت کننده و تاثر برانگیز بود و امیدوارم در اسرع وقت مشکلات شما مرتفع شود. با این حال، با توجه به شرحی که گفتید، اقدام قانونی علیه همسرتان متصور نیست، مگر اینکه واقعا بتوانید با دلایل قوی، معاونت ایشان در جرم فرزندتان با اعمالی از قبیل تحریک یا تشویق را اثبات کنید که امری بسیار دشوار خواهد بود. پیشنهاد بنده، در قدم اول، مراجعه انفرادی شخص شما (بدون فرزند) به روانشناسان خبره است و قطعا چنین اقدامی، اثرات شگرفی برای شما در پی خواهد داشت.

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده