از روی این برگه چهل بار بنویس خوشبخت میشی!

یک نت ـ از روی این برگه چهل بار بنویس خوشبخت میشی! همه ما با این نامه هایی که با چاشنی کرامت های دروغین و ذکر خواب های عجیب و غریب همراه هستند زیاد برخورد کردیم، در این نامه تهدیدات جدی ای به کسانی که تکثیر این نامه ها را ادامه ندهند شده است و گفته شده است که اگر این نامه ها را تکثیر نکنید حادثه بدی اتفاق خواهد افتاد! وظیفه ما در این باره چیست؟
خوشبخت

از روی این برگه چهل بار بنویس خوشبخت میشی! همه ما با این نامه هایی که با چاشنی کرامت های دروغین و ذکر خواب های عجیب و غریب همراه هستند زیاد برخورد کردیم، در این نامه تهدیدات جدی ای به کسانی که تکثیر این نامه ها را ادامه ندهند شده است و گفته شده است که اگر این نامه ها را تکثیر نکنید حادثه بدی اتفاق خواهد افتاد! وظیفه ما در این باره چیست؟

حضرت ایت الله خامنه ای:

این نوشته ها هیچ اعتباری ندارد.

حضرت ایت الله مکارم شیرازی:

این خواب نامه ها که از قدیم الایام مرسوم بوده اعتباری ندارد و نباید به آن ترتیب اثر داد.

حضرت ایت الله صافی گلپایگانی:

این کار سابقه دار و دروغ است، نه تکثیر کنید و نه ان را به کسی بدهید بلکه از بین ببرید.

حضرت ایت الله فاضل لنکرانی:

این اوراق اعتباری ندارد.

حضرت ایت الله تبریزی:

برگه های مزبور اعتباری شرعی ندارد.

حضرت ایت الله سیستانی:

اینها خرافات است، اعتنا نکنید.

حضرت ایت الله بهجت:

بی اثر است.[1]

نکته: امکان عقلی وجود دارد که بعد از بی اعتنایی به این اوراق خرافی اتفاقی برای انسان بوجود بیاید اما یقینا هیچگونه ارتباطی به این اوراق نداشته و از باب قضایای اتفاقیه است.

پی نوشت:

1: کتاب مسائل جدید ج 3و 4 ص209

 

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.