اس ام اس

شعر ولادت حضرت زهرا سازگار

ولادت حضرت زهرا
یک نت ـ شعر ولادت حضرت زهرا از غلامرضا سازگار متخلص به میثم تو ای جمـادی دوم سـلام بر مـاهت سلام بر تو و بر قدر و عزت و جاهت بگرد ای شده چشم ملک قدمگاهت بگرد ای همه دست خدا به همراهت وان یکاد بخوان روی حق تماشا کن وضـو بگیـر ز کوثـر ثنای زهرا کن **** خدای عزوجل...

مدح تولد حضرت زهرا

مدح تولد حضرت زهرا
یک نت ـ مدح تولد حضرت زهراء سلام الله علیهاشاعر : لیلا تقویبیستم ماه جمادى آمدموسم عشرت و شادى آمدفاطمه بضعه احمد آمدگل گلزار محمد (ص) آمدگل گلزار محمد آمدگشته هستى لاله باران امشبسر زد از یک گل بهاران امشببا صفا شد بزم یاران امشببضعه پاک محمد(ص ) آمدگل گلزار محمد آمدطاهره انسیه حوراراضیه ، مرضیه...

متن مولودی ولادت حضرت زهرا

متن مولودی ولادت حضرت زهرا
یک نت ـ متن مولودی ولادت حضرت زهراء سلام الله علیهاحامد آقاییمهجه قلب عقل کل آمدهسایه به قامت رسل آمدهعشق دگر نشسته اینجا به گِلدور سرش فرشته آورده دلملائکه گرمِ به این زمزمهبترکد چشمِ حسودان همهمادرِ آفاق چه زبیا رسیدنام گُلش زِ عرش، زهرا رسیدآمنه دختر به برش دیده استنبی بسانِ مادرش دیده استماه...

شعر میلاد حضرت زهرا

شعر میلاد حضرت زهرا
یک نت ـ شعر میلاد حضرت زهرا سلام الله علیهامهدی رحیمیتا به دنیا آمدی دنیا دلیلش را شناختاز خودش دنیا به دست آورد یک دنیا شناختچون تسلط داشت هی چرخید دورت روز و شبگر تورا نشناخت دنیا، ماه از بالا شناختآسمان نشناخت سر از پا و روی خاک ریختخاک اما زیر پات افتاد و سر از پا شناختبی گمان در قاب قوسین دو...

اشعار ولادت حضرت زهرا

ولادت حضرت زهرا
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاامشب نشسته ام بنویسم ترانه هااز باغ از بهار من از مادرانه هااز دست پُر امیدم و تسبیح دانه هااز این دلی که پر زده از آشیانه هاشکرش میان این همه سر سروری شدیممانند یازده پسرش مادری شدیمآیینه ای گرفته خدا در برابرشخورشیدی از تمامی انوار انورشامشب خدا...

شعر ولادت حضرت معصومه سازگار

شعر ولادت حضرت معصومه
یک نت ـ شعر ولادت حضرت معصومه-سازگارچنین گفت پیری زآل پیمبرکه بر جان پاکش سلام مکرّرشبی یافتم در بهشت مدینهتشرّف زلطف خداوند اکبرمزار پیمبر قبور ائمّهبه چشمم عیان شد چو مهر منورتمام قبور بزرگان دین رادر آن شهر کردم زیارت سراسربسی جستجو کردم آخر ندیدممزاری در آن جا ززهرای اطهریکی گفت باشد مکان در...

شعر میلاد حضرت معصومه

شعر میلاد حضرت معصومه
یک نت ـ شعر میلاد حضرت معصومه علیها سلامحق با سلوک تو، عرفان درست کرداز خاک پای تو، انسان درست کرددست شفاعتت، باران رحمتتاز نا امیدی ام، ایمان درست کردمعصومه جان! خدا، وقت زیارتتبا “اِشْفَعی لَنا”، غفران درست کردنزدیک صبح زود، اطراف صحن توبال فرشته ها، ایوان درست کردیک بار عاشقی، از...

متن مولودی حضرت معصومه

متن مولودی حضرت معصومه
یک نت ـ متن مولودی حضرت معصومه علیها السلامدر شهرِ پُر غَمی که نَمانده ست مَحرمیتو دافعَ البلایی و تو رافعَ الغَمیدر شهرِ شوره زار و نمکزار زخمی امتنها برای این دلِ زخمی تو مَرهمیدر هر قَدم زدن به تو ناگاه می رسمبر هرچه مَقصدست همیشه مُقَدمیای از بهشت آمده، ای بهترینِ بهشتامیدِ مَردمانِ من و این...

مدح ولادت حضرت معصومه

مدح ولادت حضرت معصومه
یک نت ـ مدح ولادت حضرت معصومه علیها سلامعزیزی آنچنان که جایگاهت قلب ایران استبزرگی آنچنان که عقل در وصف تو حیران استطبیبی در جوار مرقدت بیمار بسیار استکریمی در حریم قدسی ات سائل فراوان استقدم هایت به خاک مرده طعم زندگی بخشیدنگاهت خاستگاه بی بدیل ابر و باران استزیارتنامه ی تو بر لب معصوم شد جاریهمین...

اشعار ولادت حضرت معصومه

اشعار ولادت حضرت معصومه
شعر ولادت حضرت معصومه(س) شعر ولادت حضرت معصومه(س) محمد حسین رحیمیانای کــه از نســــل اهل بـالایی‌ای کــه در اوج حجب پیـداییزینـــب حــضـرت رضایی توهــمـــهٔ افــتــــخـار بــابــایـــیدخت مـــوسایی و، ولی مــریم.چون رقــیه شــبــیه زهـرایـیباب مشــکل گشــای امروزیشــافــــع مهــربان...

دوبیتی شهادت امام هادی

یک نت ـ شهادت امام هادی در شعر آئینینام تو را در دفتر خاتم نوشتندهادی نسل حضرت آدم نوشتند     ما راه و رسم نوکری را برگزیدیمچونکه شما را رهبر عالم نوشتند      جزو ارادتمندهای روضه توشُکر خدا که نام ما را هم نوشتند       ...

متن شعر شهادت امام هادی سازگار

متن شعر شهادت امام هادی
یک نت ـ متن شعر شهادت امام هادی استاد سازگارجان، مرغ خوش الحان علیّ بن محمّددل طایر ایوان علیّ بن محمّدهستی یم احسان علیّ بن محمّدجان همه قربان علیّ بن محمّدلب گشته ثنا خوان علیّ بن محمّددست من و دامان علیّ بن محمّدچارم علی، از سه علی باد سلامشروح سخن چار محمّد به پیامشجاه حسنین است نمایان...

متن اشعار شهادت امام هادی

شهادت امام هادی
یک نت ـ متن اشعار شهادت امام هادی علیه السلامدم می‌زنم من از تو «امام نجیب‌ها»فرمانروای بی‌کس شهر غریب‌ها این شعر با تمامی مصراع‌های خودمانده در انتهای صف بی‌نصیب‌ها آقا به شعر مضطر من آبرو ببخش‌ای پاسخ تمامی اَمَّن یُجیب‌ها ...

شعر ولادت امام حسن عسکری

شعر ولادت امام حسن عسکری
یک نت ـ شعر ولادت امام حسن عسکری علیه السلاممجموعه شعر ولادت امام حسن عسکری:الا که موسم شادی و همدلی آمدزمان «نادعلیا سینجلی» آمدزمین سامره را سینه منجلی آمددهم ولی خداوند را ولی آمدکه دومین حسن از چهارمین علی آمدبر آن علی به گل روی این حسن صلواتز پرده چهره چو بی پرده، همچو ماه نموددل...

صفحه‌ها