چاره ای بر این غم سربار کن بعدا برو مجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی,مداحی فاطمیه مجتبی رمضانی,چاره ای بر این غم سربار کن بعدا برو,چاره ای بر این غم سربار کن بعدا برو صوتی,چاره ای بر این غم سربار کن بعدا برو مجتبی رمضانی,یک دعا در این شب دشوار کن بعدا برو

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.