سوالات خواستگاری

کانال سوالات خواستگاری,سوالات خواستگاری و شناخت,سوالات خواستگاری تبیان,سوالات خواستگاری جلسه اول,سوالات خواستگاری جلسه دوم,سوالات دختر در جلسه خواستگاری,سوالات خواستگاری دکتر انوشه,سوالات خواستگاری دکتر فرهنگ
سوالات خواستگاری

یک نت ـ در خواستگاری، چه سوالاتی بپرسیم خوب است؟

پاسخ:

برخی از سوالات  که در خواستگاری خوب است  مطرح شود را ذکر می کنیم

با چه شخص و شخصیتی حاضر به ازدواج نیستید؟

بزرگترین عیب خود را چه می دانید؟

الگو زندگی و شخص مهم زندگی شما چه کسی است؟

به خانواده خود چه مقدار وابسته هستيد؟

آيا از افراد خانواده خود،راضي هستيد؟ چرا؟

فرد مذهبی هستید؟ تا چه سطحی؟

از کدام دستوردینی لذت می برید؟

کدام دستور دینی بیشترشما را اذیت میکند؟

کدام کار را اگر دین هم بر فرض سفارش نمی کرد، باز معتقد بدرستی آن می باشد و انجام می دهد؟

چه کار و کارهائي را دوست داشته ايد انجام دهيد که انجام نداده ايد؟

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.