شقایق دهقان و خواهرزاده اش + عکس

شقایق دهقان و خواهرزاده اش + عکس

یک نت ـشقایق دهقان با انتشار این تصاویر نوشت:
گوشیم رو ازم می گیره و سعی می کنه تنظیماتِ پیچیده یِ آپشن هایِ مختلفِ گوشی رو بهم یاد بده. من هم مثل هر خاله ی پیر و کُنْدِ دیگه ای، الکی می گم آهان ... وسرمو تکون می دم که مثلاً یاد گرفتم.
لیوانمو ازم می گیره و می گه خاله چی برات بریزم؟ چایی یا قهوه؟ منم سرخوش از کارهایِ عجیب و غریبِ جوونیم، براش می گم چشم هایِ قشنگش از تعجب گِرد می شه و می گه: نه خاله! اصلاً بهتون نمیاد!
وقتی داره با وقار و متانت با تلفن حرف می زنه، نگاهش می کنم و بی اختیار می کوبم به سینه ام و بلند می گم: قربونِ سرت برم خاله.
آروم و با خجالت تو گوشی می گه: چیزی نیست. خاله مه و حتماً دخترِ جوونِ پشتِ خط می خنده و می گه: همه شون همین جورین. همه ی خاله ها.
قربون سرت برم خاله.
قربون قدت برم.
تولدت مبارکِ همه خانواده.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.