با زن بد دهن چگونه رفتار کنیم

زن بد دهن,مرد بد دهن در اسلام,بدزبانی زن در اسلام,شوهر بد دهن و عصبی نی نی سایت,با شوهر بد دهن چگونه رفتار کنیم نی نی سایت,دعا برای ادم بد دهن,فحاشی به همسر,نحوه برخورد با افراد بد دهن,با شوهر بد دهن چکار کنیم
با زن بد دهن چگونه رفتار کنیم

یک نت ـ زنی که نسبت به شوهرش بددهن و احترام شوهرش را ندارد و اصلاح پذير نيست وظيفه شوهر چیست؟

پاسخ:

نگراني شما نسبت به زندگي زناشويي و رابطه تون طبيعي و قابل درك است. پاسخ سؤال شما را در قالب نكات زير بيان مي كنيم:

1- وقتي بدانيم چرا ماشين ما باطري خالي مي كنه بهترين و دقيق تر مي توانيم با هزينه كمتر و وقت كمتر مشكل را رفع كنيم. غالبا مشكلات بخشي هاي ديگر روي باطري اثر مي گذارد. در روابط نيز بايد به ريشه مشكل پي برود.

در حل مشكل بايد كل سيستم و نظام خانواده را بررسي كرد مشكل ايشان مي تواند علل مختلف جسمي، ذهني، خانوادگي و اجتماعي و معنوي داشته باشد.

2- اضطرب و افسردگي و هراس از بدترين احساس هاي انساني هستند كه درجه هاي ضعيف و شديد دارد. معمولا ما ناشيانه براي خاموش كردن آنها بنزين خشم روي آنها مي ريزيم و مشكل را بدتر مي كنيم. براي حل خشم بايد ريشه هاي مشكل مثل اضطراب يا افسردگي و احساس ناامني و...رفع كرد.

3- مرد قوي و مقتدر است و زن معمولا ضعيف است. وقتي دربرابر قدرت مرد نگران آسيب باشد ممكن است براي جبران اقتدارش از خشم(گفتاري و رفتاري) كمك بگيرد.

4-معمولا افراد عمدا با ديگري تند برخورد نمي كند. اگر همسر شما الان به من نامه نوشته بود به نظرتان چه مي گفت؟ آيا مي گفت كيف مي كنم اذيتش مي كنم يا اين كه احساس خود را چنين بيان مي كرد كه مثلا شوهرم مرا درك نمي كند و اذيت مي كند و...

5- اگر بدانيد فردي خودش رنجور است و قصد اذيت ندارد هيجان منفي شما كم مي شود و بيشتر مي توانيد با او همدلي كنيد و نگراني او را بيابيد.

6-معمولا افراد موقع مقايسه و ناكامي و احساس كم ارزشي و انتقادهاي مكرر، خشمگين مي شود بررسي كنيد ببينيد آيا مانع حقوق طبيعي اش شديد مثلا رفتن منزل پدري و..  

7- تشويقش كنيد براي آرامش با مشاوره تلفني ما يا بخش آنلاين ما مشورت كند. نگوييد مشكل داري برو مشاوره بگوييد براي آرامش خودمان از مشاوره كمك بگيريم. بهترين تدبير اين است كه با هم از مشاور حضوري كمك بگيريد.

8-توجه كردن به زن و شنيدن فعال، مثل غذا براي زن نياز است. بي توجهي و وقت نگذاشتن براي او شديدترين زخم هاي عاطفي را ايجاد مي كند.

9- اگر در خانواده سابقه مشكل تيروئيد و كم خوني و كمبود ويتامين هست مي تواند رنجوري و خشم ايشان را دامن بزن. مشكلات جسمي رفع شود ظرفيت و تحملش زيادتر مي شد. گاهي مشكلات تندخويي ريشه در مسائل زنانگي مانند ايام ماهانه و ميگرن و  افسردگي فصلي است.

 ارتباط با خويشاوندان همدل و با نشاط، پياده روي و تمركز بر نقاط اشتراك ريز و درشت تان بسيار مفيد است.

10- در كنار رهكارهاي بالا از دعا و توسل نيز كمك بگيريد.

افزودن یک دیدگاه جدید