حکم پرداخت فطریه برای افرادی که نیاز مالی به خرید دارو دارند

یک نت ـ آيا فطريه به فردی که نياز مالي برای خريد دارو داره هم میرسه داروی اعصاب مصرف مي کنی و هزينه دارو هم بالا هست؟
پرداخت فطریه

یک نت ـ آيا فطريه به فردی که نياز مالي برای خريد دارو داره هم میرسه داروی اعصاب مصرف مي کنی و هزينه دارو هم بالا هست؟

پاسخ:

اگر فقير باشد دادن فطريه به او اشکالي ندارد.فقير به کسي گفته مي شود که درآمدش کفاف مخارج ساليانه خود و عيالش را نمي دهد.

موفق باشيد

بیشتر بخوانید:

مبلغ فطریه سال ۹۹

فطريه روزه به چه کسی بايد داده شود

آيا فطریه به بچه ای که در شکم مادر است تعلق می گيرد

مبلغ فطريه را میشود به کمک مومنانه داد؟

اگر کسی عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا چه حکمي دارد؟

حکم پرداخت مبلغ فطریه به افراد معتاد

آيا ميشود مبلغ فطريه را براي نيازمندان موادغذايي بخريم

افزودن یک دیدگاه جدید