نیاز مالی

حکم پرداخت فطریه برای افرادی که نیاز مالی به خرید دارو دارند

پرداخت فطریه
یک نت ـ آيا فطريه به فردی که نياز مالي برای خريد دارو داره هم میرسه داروی اعصاب مصرف مي کنی و هزينه دارو هم بالا هست؟پاسخ:اگر فقير باشد دادن فطريه به او اشکالي ندارد.فقير به کسي گفته مي شود که درآمدش کفاف مخارج ساليانه خود و عيالش را نمي دهد.موفق باشيدبیشتر بخوانید:مبلغ فطریه سال ۹۹ فطريه روزه به...