آیا ستاره طارق قرار است به زمين برخورد کند

یک نت ـ آيا اينکه ستاره طارق قرار است به زمين برخورد کند و باعث رعب و وحشت شود چقدر صحت دارد ودر آن زمان چه چيزي واجب ميشود
ستاره طارق

یک نت ـ آيا اينکه ستاره طارق قرار است به زمين برخورد کند و باعث رعب و وحشت شود چقدر صحت دارد ودر آن زمان چه چيزي واجب ميشود؟

پاسخ:

برخورد اين شهاب سنگ بسيار بعيد است اما اگر اين اتفاق افتاد و باعث ترس و وحشت همگاني شد خواندن نماز آيات وارد شده است.

بیشتر بخوانید:

جدیدترین مطالب اعتقادی

اين چه مذهب شيعه ای هستش که با زيارت حضرت معصومه يا امامان مي رويم بهشت؟

آیا احضار ارواح و دیدن روح گذشتگان ممکن است؟

چرا شهيد فهميده خود را زير تانک انداخت؟

چرا ائمه اطهار از قدرت غيبی و کراماتشون برای نابودی دشمنان استفاده نکردند؟

آیا بیماری روحی و روانی یا افسردگی در اون دنیا هم باهاش خواهند بود؟

افزودن یک دیدگاه جدید