تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

یک نت ـ ساعات کاری دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در روزهای کاری و پنجشنبه ها
ساعات کاری دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در روزهای کاری و پنجشنبه ها

یک نت ـ سوال: ساعات کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روزهای کاری و پنجشنبه ها چگونه است ؟ آیا پنجشنبه ها نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باز هستند ؟ اگر بلی ساعات کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روزهای پنجشنبه تا ساعت چند است ؟

 

 پاسخ: سلام

 ساعات کاری دفاتر الکترونیک قضایی در طول هفته و روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه  ۸ صبح تا  ۴بعدازظهر
و در روزهای  پنج شنبه 8 تا ساعت ۱۳ می باشد

 

با احترام

روشنی

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.