آیا ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد؟

یک نت ـ ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد ؟شبيه به قنوت انجام هر دعايي بلامانع است ؟

سجده

یک نت ـ ميتوان در سجده علاوه بر ذکر سجده دعا يا توسل به ائمه را انجام داد ؟شبيه به قنوت انجام هر دعايي بلامانع است ؟

پاسخ:

خواندن دعایی که خطاب به خداوند باشد درنماز اشکال ندارد

اما خواندن دعا که خطاب به غیر خداوند باشد جایز نیست

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.
کد وبلاگ