حکم قضای روزه هایی که نتونستم بگیرم

یک نت ـ بنده 10ماه روزه قضا دارم چيکار کنم توخودم نمي بينم نميتونم قضاشونو بگيرم لطفا راهنماييم کنيد.

ضای روزه

یک نت ـ بنده 10ماه روزه قضا دارم چيکار کنم توخودم نمي بينم نميتونم قضاشونو بگيرم لطفا راهنماييم کنيد.

پاسخ:

برنامه ریزی کنید به مرور زمان  در ایامی از سال که روزها کوتاه هستند به مرور زمان قضای روزه ها رابگیرید  وبرای هر روز 750 گرم گندم به فقیر کفاره تأخیر بدهید واگر ترک روزه عمدی بوده کفاره عمد هم دارد

و در غیر اینصورت اگر نگرفتید باید وصیت کنید بعداز مرگ برای شما قضا کنند.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.