(عکس) ماشین آنتیک مسی

یک نت ـ این داج در سال 1921 توسط یک نیوزلندی با 1000 ساعت کار هنری مسی شده است. این اتومبیل هم اکنون در موزه خودروی نیوزلند نگهداری می شود.
خودرو

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.