(تصاویر) رقص سارها در آسمان

یک نت ـ این تصاویر زیبا که در ایتالیا، انگلیس، کوزوو و سرزمین های اشغالی گرفته شده، رقص زیبای پاییزی سارها در آسمان را نشان می دهد.
رقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.