اعتراف رییس دانشگاه اصفهان (عکس)

تصویر نامه‌ای مربوط به سال 1340 در سربرگ دانشگاه اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که قابل تامل است. در این نامه رییس وقت دانشگاه اصفهان خطاب به وزارت فرهنگ (وزارت علوم فعلی) نوشته است
اعتراف

یک نت ـ اقرار رییس دانشگاه اصفهان به اشتباه خود

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.