سد لتیان سرریز کرد (تصاویر)

بارندگی های چند روز اخیر، موجب سرازیر شدن آب به سمت سد لتیان و کامل شدن ظرفیت این سد شده است.
سد لتیان سرریز

یک نت ـ بارندگی های چند روز اخیر، موجب سرازیر شدن آب به سمت سد لتیان و کامل شدن ظرفیت این سد شده است. رودخانه جاجرود از ارتفاعات البرز در بخش رودبار قصران سرازیر و به سد لتیان وارد می شود. در همین حال فرماندار شهرستان شمیرانات با اشاره به اینکه ظرفیت ذخیره آب سد لتیان با بارندگی های اخیر در بخش رودبار قصران پر شده، اعلام کرد که دریچه های سد لتیان به منظور انتقال آب پشت سد به سمت سد ماملو  از امروز 25 فروردین باز می شود. 

 
رودخانه جاجرود از ارتفاعات البرز در بخش رودبار قصران سرازیر و به سد لتیان وارد می شود. سد لتیان سال 1346 به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر تهران احداث شد، دو پارک جنگلی لتیان و تلو دریاچه این سد را احاطه کرده اند، این سد در دره ای در میان کوه جاجرود و کوه بندک ساخته شده و در شمال آن کوه آلون قرار دارد.
 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

 

اخبار,اخباراجتماعی ,سد لتیان سرریز کرد

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید