چند ماهی است که به آقایی که با او ارتباط علمی دارم دلبسته شدم

یک نت ـ دختر ۲۴ ساله هستم ودانشجوی پزشکی می باشم در طی مراحل زندگی درس مهم ترین الویت من بود و جای عشق راپر می کرد هرچند علاقه های زودگذری هم پیش می آمد اما متاسفانه چندماهی است که به آقایی که با او ارتباط علمی دارم دلبسته شدم
دلبستن

یک نت ـ دختر ۲۴ ساله هستم ودانشجوی پزشکی می باشم در طی مراحل زندگی درس مهم ترین الویت من بود و جای عشق راپر می کرد هرچند علاقه های زودگذری هم پیش می آمد اما متاسفانه چندماهی است که به آقایی که با او ارتباط علمی دارم دلبسته شدم از طرفی قطعا نمیخواهم او مطلع شود حتی اگر بتوانم با این کار اورا به دست آورم وازطرف دیگر بسیار فکرم را مشغول کرده به حدی که از فعالیت علمی ام وامانده ام فکر می کنم دیگر مثل او پیدانمی شود بسیارمهربان ، دلسوز ومومن است...

ازطرفی سایر دختران نیز بسیار نسبت به او ابراز علاقه می کنند آیا راهی وجود دارد که اورا به خود علاقه مند سام به علت انتقالی به شهرستان فقط از طریق میل با اوارتباط دارم

ابتدا بهتر بود علت و دلیل فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی خود را مطرح می کردید و اثراتی که در خاطر و ذهن و بطور کلی سیستم روانی شما داشته را توضیح می دادید. به طور کلی خاطراتی که در ذهن ثبت شده است چه شیرین و تلخ منشأ بسیاری رفتارهای آینده می شود در بعضی مواقع این خاطرات بسیار مفید و سبب حفظ جان افراد می شوند.

بسیاری از خاطرات دوران کودکی منشأ رفتارهای دوره های بعدی هستند که بصورت ناهشیار در شخصیت انسان وجود دارند. چه بسا پدر و مادر هایی که به دلیل خاطرات گذشته رفتارهای خوبی با خود و فرزندانشان ندارند و خود نیز نمی دانند که به دلیل آسیب های دوران کودکی است.

چند راه برای فراموش کردن خاطرات:

۱. دیدن نقاط مثبت آن خاطره و تقویت آن با نوشتن و یاد آوری کردن و پررنگ کردن هر خاطره ای هر چند بد می تواند نقطه مثبتی داشته باشد و یا درس عبرت و یک هشیاری و آگاهی برای آینده باشد.

۲. جایگزنی افکار منفی با افکار مثبت این کار کار ساده ای نیست به دلیل اینکه یک تمرکز بسیار قوی می خواهد:

مراحل: معمولاً انسان ها از خاطرات خوب خود در صورت (سلامت روان) لذت برده و از خاطرات منفی فرار می کنند. هر فردی خاطرات منفی خود را که باعث یاد آوری و احساس ناخوشایند می شود را می شناسد. با توجه به مقدمه مذکور افراد باید تمرین کنند که هنگام هجوم خاطرات بد و منفی گذشته یکی از کارهای زیر را انجام دهند و هرروز آن را تمرین کنند:

الف) عدم پرورش افکار منفی و تغییر موقعیت فیزیکی و قطع سریع افکار

ب) فریاد زدن واژه بس کن بصورت ذهنی باز خورد منفی افکار و ایجاد حالت تنبیه برای افکار که آمار ورود به ذهن را به شدت کاهش می دهند.

ج) جایگزین فکر منفی با مثبت

د) اهمیت ندادن و عدم دقت به افکار منفی

۳. از بین بردن تمام آثار بیرونی از آن خاطره و یا پنهان کردن آن حتی عدم عبور از مکانی که آن خاطره را زنده کند تا مدتی

۴. برای اینکه بتوانید قدرت تمرکز شما و اینکه بتوانید به راحتی تمرکز و توجه خود را از فکر و خاطره منفی به خاطره مثبت انتقال دهید باید این مهارت را تمرین و آموزش ببینید:

ابتدا یک تابلو نقاشی یا یک شمع روشن را در یک ساعتی که آرام هستید و سرتان خلوت هست، جلوی خود قرار دهید بعد دقیقاً آنچه را که می بینید روی دفترچه بنویسید از تمام جزییات حتی نوع درختی که بطور مثال در تابلو می بینید این کار را هر روز نیم ساعت تا یک ساعت تمرین کنید تا مهارت کنترل ذهن را یاد بگیریید و از این مهارت برای کنترل فکر هر موقع که بخواهید استفاده کنید.

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.