میلاد حضرت زینب

اشعار ولادت حضرت زینب

اشعار ولادت حضرت زینب
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت زینبمجتبی شکریانگوش کن از دل افلاک خبر می آیدبه سرِ اهل زمین دُرّ و گهر می آیدچه خبر هست؟ فرشته چقدر می آیدسوره صبر در آغوش سحر می آیدشد اجابت ز خدا باز دعای حیدرفاطمه دختری آورده برای حیدردختری آمده تا همدم مادر باشددختری آمده تا حیدر حیدر باشدخواهری آمده عشق دو برادر...

شعر صلوات ولادت حضرت زینب

مدح میلاد حضرت زینب
یک نت ـ مدح میلاد حضرت زینب سلام الله علیها حاج محمود کریمیامشب دلم به تاب و سرم گرم از تب استامشب که از نسیم حضوری لبالب استشمع است و شاهد است و شرابی که بر لب استشور و شگفتی است و شبی عشق مشرب استشامی که روشنایی روز است امشب استامشب شب ملیکه دادار زینب استاین جلوه جلوه‌های شبی بیکرانه...

اشعار میلاد حضرت زینب کبری

شعر میلاد حضرت زینب
یک نت ـ شعر میلاد حضرت زینب سلام الله علیهاسید حجت بحرالعلومیخوب است که از زینب کبری بنویسماز حضرت صدیقه ی صغری بنویسمتا نقش ببندد به دلم نام عقیلهاز آمدن دختر زهرا بنویسماز حال و هوای قدم تازه رسیدهاز پشت در و جمع گداها بنویسمبا کسب اجازه بنویسم خود زهرایا روی زمین شاخه طوبی بنویسموقتی شده چون...

متن مولودی حضرت زینب

متن مولودی حضرت زینب, مولودی حضرت زینب
یک نت ـ متن مولودی ولادت حضرت زینب سلام الله علیهاوقتی شراب ناب در میخانه ها جور استپس میکده تنها پناهِ عبد مخمور استهر کس که مهمان شد سر این سفره ، منصور استآنکه گدای خانه ی مولای ما باشددر آسمان ها و زمین محبوب و مشهور استمنبعد از این میتابد از بیت علی ، خورشیدهر کس نبیند نور او را لاجرم کور...

شعر ولادت حضرت زینب سازگار

شعر ولادت حضرت زینب
یک نت ـ شعر ولادت حضرت زینب سلام الله علیها غلامرضا سازگارآسمان بیفشان جای گل ستارهداده حق به احمد کوثـری دوبارهبـر رخش محمّـد می‌کنــد نظارهیا زینب یا زینب               خوش‌آمدی یا زینبجبرییل طبعم امشب این خبر...

مولودی حضرت زینب

گلچین مولودی حضرت زینب
مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها از مداحان مختلف بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های حاج محمود کریمی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب کریمی

مولودی حضرت زینب کریمی
مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج محمود کریمی بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های حاج محمود کریمی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب جواد مقدم

مولودی حضرت زینب
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی کربلایی جواد مقدم بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های جواد مقدم جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب حاج منصور ارضی

مولودی حضرت زینب حاج منصور ارضی
مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج منصور ارضی بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های حاج منصور ارضی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب سیب سرخی

مولودی حضرت زینب سیب سرخی
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج حسین سیب سرخی بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های حسین سیب سرخی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی ولادت حضرت زینب حسین طاهری

مولودی حضرت زینب حسین طاهری
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی کربلایی حسین طاهری بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های حسین طاهری جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب امیر کرمانشاهی

مولودی حضرت زینب امیر کرمانشاهی
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج امیر کرمانشاهی بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های امیر کرمانشاهی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب مطیعی

مولودی حضرت زینب مطیعی
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج میثم مطیعی بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های میثم مطیعی جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

مولودی حضرت زینب محمدرضا طاهری

مولودی حضرت زینب محمدرضا طاهری
 مديحه و مولودی حضرت زينب کبری (س) گلچین مولودی ویژه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با مداحی حاج محمدرضا طاهری بیشتر بشنوید: جدیدترین مولودی و مداحی های محمدرضا طاهری جدیدترین مولودی و مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مولودی های ولادت حضرت زینب

صفحه‌ها