پدرشوهر

خانومم رفته خونه پدرشوهرم و تقاضای مهریه کرده

قهر
یک نت ـ شش ساله ازدواج کردم موقعي که ازدواج کردم بيکار بودم و خانومم کاملا به شرايط من آگاه بود و با اون وضع قبولم کرد الان هم الحمدالله يه ماشين دارم که در آژانس مشغول کار  هستم و خداروشکر شرايط بدي نداريم الان مدت دو ماهه همسرم به علت اينکه درآمد نسبتا خوب نيست رفته خونه پدرش و تقاضاي مهريه...

آيا پدر شوهر بعد از طلاق يا فوت شوهر محرم است؟

 محرم
یک نت ـ آيا پدر شوهر بعد از طلاق يا فوت شوهر محرم است ؟پاسخ: بله به نظر همه مراجع معظم تقلید، پدر شوهر بعد از طلاق يا فوت شوهر نيز به عروس محرم استپی نوشت:1. توضيح المسائل مراجع، ج2، م 2389.منبع : سایت پاسخگو