مداحي صوتي ميثم مطيعي

میثم مطیعی ایام فاطمیه هر کجا شعله دیدیم داغ ما تازه تر شد

میثم مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید بهمن 96 میثم مطیعی

میثم مطیعی ایام فاطمیه حضرت مادر با دعای آخرت غم برده دنیا را

میثم مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید بهمن 96 میثم مطیعی

میثم مطیعی ایام فاطمیه جان مرا دم به دم میسوزد شمعی که در خانه ام میسوزد

میثم مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید بهمن 96 میثم مطیعی

میثم مطیعی ایام فاطمیه روضه حضرت زهرا (س) صدام میکرد نگاهم تو نگاش افتاد

میثم مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید بهمن 96 میثم مطیعی

تمامی هستیم از آن زهراست سرم به خاک آستان زهراست میثم مطیعی ایام فاطمیه

میثم مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حاج میثم مطیعی

آمد بهاران با یاد مادر میثم مطیعی ایام فاطمیه

مطیعی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حاج میثم مطیعی آمد بهاران با یاد مادر

میاد خاطراتم جلوی چشام من اون خستگی تو راه میخوام میثم مطیعی ویژه جاماندگان اربعین

میثم مطیعی
میاد خاطراتم جلوی چشام من اون خستگی تو راه میخوام میثم مطیعی ویژه جاماندگان اربعین - زمینه زیبامیاد خاطراتم جلوی چشاممن اون خستگی تو راه میخوامآه حسرت تو سینمو و میباره چشام به پای غمتاین غم کم نیست لیاقتش ندارم آقا بیام حرمت

لالالا یه کم دیگه دووم بیار میثم مطیعی

میثم مطیعی
لالالا یه کم دیگه دووم بیار میثم مطیعی_ زمزمه

الوداع گفت و رفت و بابا ماند میثم مطیعی

میثم مطیعی , محرم
الوداع گفت و رفت و بابا ماند میثم مطیعی _ روضه

پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد میثم مطیعی

میثم مطیعی
پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد میثم مطیعی _ روضه

ای معنی نعم الامیر مظهر جهاد کبیر میثم مطیعی

میثم مطیعی
 ای معنی نعم الامیر مظهر جهاد کبیر میثم مطیعی_ زمینه

چی میشه من هم، برات فدا شم میثم مطیعی

میثم مطیعی
چی میشه من هم، برات فدا شم میثم مطیعی _ زمزمه

بر تو سلام ای ماه غم محرم میثم مطیعی

میثم مطیعی
بر تو سلام ای ماه غم محرم میثم مطیعی - زمینه شب اول محرم

خبر کن ای دل همین امشب میثم مطیعی

میثم مطیعی
گلچین مداحی محرم میثم مطیعیخبر کن ای دل همین امشب میثم مطیعیخبر کن ای دل همین امشبتمام غم های عالم راکه غرق خون در افق دیدمهلال ماه محرم راسلام ای هلال مه نو رسیدهکه غرق غباریی و رنگت پریده

صفحه‌ها