امور حقوقی شرکت ها

عدم تحویل خودرو

در صورت پیش خرید خودرو از سایپا و عدم تحویل خودرو در موعد مقرر تکلیف وجه پیش پرداخت چه می شود؟
یک نت ـ سوال : من یه پراید پیش پرداخت کردم برای موعد تحویل مردادماه ولی هنوز خبری نشده و منتظرن ماشین ها گرون بشن بعد بدن.زنگ زدم میگن امکان انصراف وجود نداره و باید حتما بخریخب حالا اگه من تکمیل وجه نکنم چی میشه؟پیش پرداختم رو چطوری میتونم پس بگیرم؟جواب : طبق قانون :در صورتی که مصرف کننده پس از...

تاخیردرتحویل خودروسایپا

برای شکایت قانونی از شرکت سایپا به علت عدم تحویل خودرو باید به کجا مراجعه کنم ؟
یک نت ـ سوال :  بنده ۱۰۵ روز است که کل مبلغ خودرو را پرداخت کرده و طبق قرارداد باید یکماه پس از تکمیل وجه خودرو را تحویل دهند که نداده اند. حال باید به کدام مجتمع قضایی و کدام بخش و به چه نحو شکایت کنم؟ممنون میشم راهنمایی کنید.جواب : بهترین راهکاراین است که ابتدا به ساختمان وزارت صنعت و معدن...