روز جمعه در خانه شاهرخ استخری

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/05d49db590fa81-moharram1-recovered.jpg

یک نت ـعکسی که شاهرخ استخری به‌‌ تازگی در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.
روز جمعه در خانه شاهرخ استخری

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.