یارانه معیشتی تیر ۹۹ کی واریز میشود

یک نت ـ زمان واریز یارانه معیشتی تیر 99 / ششمین مرحله از یارانه معیشتی ساعت ۲۴ 10 تیرماه 99 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قابل برداشت است.
یارانه معیشتی

یک نت ـ زمان واریز یارانه معیشتی تیر ماه 1399

یارانه معیشتی به تناسب بُعد خانوار پرداخت می‌شود به گونه‌ای که برای خانوار‌های تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

این ماه تعداد ۱۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۸۲ خانوار یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و مجموع اعتباری که فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان است.

ششمین مرحله از یارانه معیشتی ساعت (24) 10 تیر 99 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قابل برداشت است.

بیشتر بخوانید:

یارانه معیشتی مرداد ۹۹ کی واریز میشود

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.