نظر مراجع درباره دادن فطريه به نيازمند برای خريد جهيزيه چيست؟

یک نت ـ نظر مراجع درباره دادن فطريه به نيازمند برای خريد جهيزيه چيست؟
فطريه

یک نت ـ نظر مراجع درباره دادن فطريه به نيازمند برای خريد جهيزيه چيست؟

پاسخ:

اگر فقير باشد مي توان به او فطريه داد.

فقير کسي است که درآمدش کفاف مخارج ساليانه خودش و عيالش را نمي دهد.

موفق باشيد

بیشتر بخوانید:

عید فطر 99 چه روزی است

افزودن یک دیدگاه جدید