مبلغ فطريه را میشود به کمک مومنانه داد؟

یک نت ـ مبلغ فطريه را مي‌شود به کمک مومنانه داد؟
مبلغ فطريه

یک نت ـ مبلغ فطريه را میشود به کمک مومنانه داد؟

پاسخ:

سلام

فطريه بايد در وقت خودش به دست فقير برسد و اگر با اين کمک کردن آنها نتوانند در وقت خودش آن را به فقير برسانند کفايت نمي کند.

بیشتر بخوانید:

مبلغ فطریه سال ۹۹

فطريه روزه به چه کسی بايد داده شود

آيا فطریه به بچه ای که در شکم مادر است تعلق می گيرد

اگر کسی عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا چه حکمي دارد؟

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.