پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 اولین روز واریز وام یک میلیونی یارانه بگیران

یک نت ـ پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 اولین روز واریز وام یک میلیون تومانی رمضان 99
یارانه

یک نت ـ پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 اولین روز واریز یارانه یک میلیونی یارانه بگیران

طبق اعلام سخنگوی دولت پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 اولین روز واریز وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران خواهد بود.

منبع: اخبار 20/30

افزودن یک دیدگاه جدید