دوش رفتم مسجد کوفه، بدیدم روی منبر محمود کریمی

بود گرم خطبه آن شاهنشه دنیا و دینم محمود کریمی,مولودی امام علی,مولودی امام علی محمود کریمی,مولودی حضرت علی محمود کریمی,مولودی شاد امام علی محمود کریمی,مولودی جدید محمود کریمی,مولودی جدید حضرت علی,مولودی جدید حضرت علی محمود کریمی

افزودن یک دیدگاه جدید