خدا مى‌خواست چشم او فقط عین‌الیقین باشد محمود کریمی

خدا مى‌خواست دست او فقط حبل المتین باشد محمود کریمی,مولودی امام علی,مولودی امام علی محمود کریمی,مولودی حضرت علی محمود کریمی,مولودی شاد امام علی محمود کریمی,مولودی جدید محمود کریمی,مولودی جدید حضرت علی,مولودی جدید حضرت علی محمود کریمی
محمود کریمی میلاد امام علی

 مولودی جدید حاج محمود کریمی شب میلاد حضرت علی (ع) [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)

 خدا مى‌خواست چشم او فقط عین‌الیقین باشد

 خدا مى‌خواست دست او فقط حبل المتین باشد

 خدا مى‌خواست تیغ او میان کفر و دین باشد

 خدا مى‌خواست نام او به نام خود قرین باشد

 خدا خود را که مومن خواند منظورش همین باشد

 که می خواهد علی تنها امیرالمومنین باشد

 همچنین بیشتر بخوانید:

 مولودی شاد امام علی

 مولودی ولادت حضرت علی

 متن مولودی امام علی

 شعر ولادت امام علی

 مولودی امام علی محمود کریمی

 مولودی امام علی سید مهدی میرداماد

 مولودی امام علی محمدرضا طاهری

 مولودی امام علی جواد مقدم

 مولودی امام علی سید مجید بنی فاطمه

افزودن یک دیدگاه جدید