اولین زن معدنکار در ایران +عكس

یک نت ـ اولین زن معدنکار در ایران +عكس
اولین زن معدنکار در ایران +عكس

اولین زن معدنکار در ایران +عكس

اولین زن معدنکاری که در ایران و در معادن استان کرمان مشغول به کار است.

افزودن یک دیدگاه جدید