دختری که برای خود مراسم ختم گرفت + تصاوير

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یک نت ـ ژنگ جیا دختر 22 ساله چینی دوستان و خانواده خود را در بهت و حیرت فرو برد.او از آنها خواست تا در مراسم ختمش شرکت کنند.ژنگ برای خودش مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند.وی اولین انسان زنده ای است که در مراسم ختم خود شرکت می کند.
دختری که برای خود مراسم ختم گرفت + تصاوير

ژنگ جیا دختر 22 ساله چینی دوستان و خانواده خود را در بهت و حیرت فرو برد.او از آنها خواست تا در مراسم ختمش شرکت کنند.ژنگ برای خودش مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند.وی اولین انسان زنده ای است که در مراسم ختم خود شرکت می کند.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.