بکارید و بخورید علوم پنجم

بکارید و بخورید علوم پنجم فندق,پاورپوینت درس ۱۱ علوم پنجم,جواب کاوشگری های علوم پنجم,توضیح درس بکارید و بخورید علوم پنجم,کاربرگ درس ۱۱ علوم پنجم,سوالات درس ۱۱ علوم پنجم گاما,آزمایش های درس ۱۱ علوم پنجم,کاوشگری صفحه ۹۱ علوم پنجم
بکارید و بخورید علوم پنجم

یک نت ـ سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس بکارید و بخورید می‌شود فصل ۱۱

 سوالات متن علوم پنجم  درس یازدهم : بکارید و بخورید

درس ۱۱ ۱ -موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید ؟ پاسخ» خاک گلدان – آب – نور – تقویت خاک و کود مناسب – هوای مناسب

۲ -اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟ پاسخ» گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند . مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است از این رو کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند . آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

۳ -خاک باغچه شامل چه چیزهایی است ؟ پاسخ» این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است .

۴ -کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد ؟ پاسخ» در کود مواد غذایی گوناگونی وجود دارد . این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است سبب رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی الزم برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد .

۵ -گیاهان هم مثل بقیه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند

۶ -چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند ؟ پاسخ» چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است

۷ -اهمیت آبیاری منظم و بموقع در رشد گیاهان چیست ؟ پاسخ» آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تر می شود

۸ -کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است ؟ پاسخ» خاک باغچه چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد

۹ -مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود ؟ پاسخ» با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است .

۱۰-منظور از خاک مناسب چیست ؟ پاسخ» خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد

۱۱ -خاک باغچه مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است

۱۲ -چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند ؟ پاسخ» تا میزان مناسبی آب در خاک حفظ شود

۱۳-کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند ؟ پاسخ» خاک رس . چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات ، نفوذ پذیری بسیار کمی دارد

مطالب دیگر:
بکارید و بخورید علوم پنجم فندق
پاورپوینت درس ۱۱ علوم پنجم
جواب کاوشگری های علوم پنجم
توضیح درس بکارید و بخورید علوم پنجم
کاربرگ درس ۱۱ علوم پنجم
سوالات درس ۱۱ علوم پنجم گاما
آزمایش های درس ۱۱ علوم پنجم
کاوشگری صفحه ۹۱ علوم پنجم

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.